Rangiranje u aikidu

Rangiranje u Aikidu

Prema standardima koje je postavila Međunarodna aikido federacija (IAF), postoji 6 kju stepena ispod crnog pojasa. U IAF nema obojenih pojaseva. Druge organizacije često korisite sistem obojenih pojaseva da bi označili kju rang.

U Srpskoj aikido federaciji primenjuje se sistem rangiranja koji koristi Međunarodna aikido federacija.

To znači da se stepeni pre sticanja majstorskog zvanja rangiraju od 6. do 1. Kju stepena, pri čemu se ne koriste obojeni pojasevi već svi učenici nose pojas bele boje.Za decu se praktikuje rangiranje od 12. ka 1. kju stepenu u zavisnosti od uzrasta. Nosioci dan stepena nose hakame teget ili crne boje.

Pravo polaganja zavisi u prvom redu od broja časova vežbanja. Drugi važan faktor može uključiti stav onoga koji trenira u odnosu prema drugima, redovno posećivanje i u nekim organizacijama, doprinos održavanju dodžoa ili širenju aikida. Ma koji da je kriterijum za unapređenje, važno je zapamtiti da dobijanje stepena ne znači i sposobnost. Najvažnije postignuće u aikidu ili nekoj drugoj borilačkoj veštini nije spoljna ocena napretka, već pre korist koju od treninga imate za sebe.

Stepeni

Aikido ima sistem stepenovanja, tj. pojaseva, u kome svako ko predano vežba može da napreduje, ali ovaj sistem ne postoji sebe radi. Namera je da se njime podstakne želja za daljim napredovanjem i da se ojača samopouzdanje pojedinca. Ne dozvolite da vas ponesu stepenovi, kao takvi. Ponižavajuće je kada pokušavamo da steknemo pojas za koji nemamo odgovarajuću spremnost. Takvo vežbanje nema veze sa pravom željom za napredovanjem, to je krajnja taština. Ako vaša ličnost i tehnike zajedno napreduju, bez vaše želje za tim, ljudi će priznati vašu vrednost, a napredovaćete i u zvanjima.

Tokom svih godina treninga, morate neprekidno napredovati - fizički, mentalno, socijalno i duhovno. Prirodna primena aikida mora napredovati. Ukoliko prestanete da trenirate, vaš aikido će prestati da se razvija, bez obzira na nivo koji ste prethodno dostigli. Samo ulaganje vremena u treniranje nema smisla. Kvalitet i intenzitet treninga, otkrića i odgovori do kojih dolazite svakoga dana - to je najvažnije.

Ako imate svu potrebnu snagu ličnosti i snagu tehnike, a još uvek ne napredujete u stepenima, to neće imati značaja za vas, jer ćete u svome srcu i telu imati izbistrene principe univerzuma i istinsku snagu. Univerzum sve nas poznaje i možemo da budemo nezainteresovani za to da li nas ljudi priznaju ili ne.

„Aikido u svakodnevnom životu“ Koiči Tohei

U poslednje vreme, kako je ime aikida počelo da se širi po svetu, pojavili su se ljudi koji podučavaju lažni aikido i prodaju svoje stepene pokušavajuci da osvoje popularnost i privuku nove učenike. Upotreba principa univerzuma za postizanje sopstvene slave, naročito je rđava u ovakvom slučaju, jer je cilj aikida da razvije humanu ličnost. Učenik mora da napreduje i kao čovek dok napreduje ka višim pojasevima. Mali napredak u tehnikama, bez napredovanja u razvoju celokupne ličnosti, ne bi trebalo da bude dovoljan za sticanje višeg stepena.

Ako ste nezadovoljni svojim stepenom, ne preispitujte samo svoju tehniku. Sagledajte nedostatke vaše ličnosti.

Rangiranje judanša

Judanša stepen se daje iz mnogo razloga, ne samo zbog tehničkih sposobnosti. Činjenica da je neka osoba dobila judanša stepen ne znači da je već postigla tu sposobnost. To znači da ispitivač misli da je da će ga učenik dostići upravo podstaknut tom dodatnom odgovornošću iako možda trenutno nije pokazao veliki nivo znanja. Naravno, unapređenje bilo kog judanša stepena podrazumeva određenu tehničku prefinjenost, ali samo to nije dovoljno. Instruktor drugačije vidi dok gleda učenika kako vežba.

Vidi njegovu ličnost i njegov razvoj. Obično zna koju vrstu poteškoća taj učenik treba da prevaziđe, koliko je ta osoba uradila za grupu kojoj pripada, koliku odgovornost nosi i koliko je uradila da pomogne drugima. Zna, isto tako, socijalni i duhovni napredak te osobe, kao i njenu sposobnost da bude vođa. Često se pitaju kako bi učenik trebalo da trenira i s kojim ciljevima za svaki judanša stepen. Veći deo toga se ne može izraziti rečima, već mora doći iz srca svakog učenika, s njegovim napretkom, u razumevanju principa aikida.