Program za polaganje

Kompletan program za polaganje možete preuzeti iz Download sekcije našeg sajta.

6.kyu, 5.kyu, 4.kyu, 3.kyu, 2.kyu, 1.kyu, 1.DAN, 2.DAN, 3.DAN, 4.DAN

 

ŠESTI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 30 treninga , tri meseca vežbanja i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

Aikitaiso, Ukemi, Taisabaki

Tačivaza:                                                                                                

Katatetori aihanmi: Iriminage (omote i ura)

Katatetori aihanmi: Kotegaeši (omote i ura)

Katatetori aihanmi: Ikjo (omote i ura)

Katatetori aihanmi: Šihonage (omote i ura)

PETI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 40 treninga , pet meseci vežbanja nakon prethodnog polaganja, jedan seminar i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

Aikitaiso, Ukemi, Taisabaki, Šiko

 

Tačivaza:  

Šomenuči:                      Ikjo (omote i ura)

Šomenuči:                      Nikjo (omote i ura)

Šomenuči:                      Kotegaeši (omote i ura)

Katatetori giakohamni:  Šihonage (omote i ura)

Katatetori giakohamni:  Kotegaeši (omote i ura)

Katatetori giakohamni:  Ikjo (omote i ura)

Katatetori giakohamni:  Udekimenage (omote i ura)

Katatori:                         Ikjo (omote i ura)

Suvarivaza:  

Šomenuči:                                             Ikjo (omote i ura)

Katatori:                                                Ikjo (omote i ura)

Rjotetori:                                              Kokju

 

ČETVRTI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 50 treninga , šest meseci vežbanja, jedan seminar nakon prethodnog polaganja i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

Tačivaza:

Katatetori giakogamni:  Tenčinage (direktan i ura)

Katatetori giakohamni:  Nikjo (omote i ura)

Rjotetori:                Iriminage (omote i ura)

Rjotetori:                Šihonage (omote i ura)

Rjotetori:                Tenčinage (direktan i ura)

Rjotetori:                Udekimenage (omote i ura)

Rjotetori:                Ikjo (omote i ura)

Rjotetori:                Kokjunage (omote i ura)

Šomenuči:              Sankjo (omote i ura)

Jokomenuči:           Šihonage (omote i ura)

Jokomenuči:           Iriminage (omote i ura)

Jokomenuči:           Kotegaeši (omote i ura)

Jokomenuči:           Udekimenage (omote i ura)

Čudancuki:             Iriminage (omote i ura)

Čudancuki:             Kotegaeši (omote i ura)

Čudancuki:             Udekimenage (omote i ura)

Čudancuki:             Učikaitensankjo (omote i ura)

Džodancuki:           Ikjo (omote i ura)

Suvarivaza:                         

Šomenuči:               Nikjo (omote i ura)

Šomenuči:               Iriminage (omote i ura)

Katatori:                  Nikjo (omote i ura)

 

TREĆI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 60 treninga , šest meseci vežbanja, jedan seminar nakon prethodnog polaganja i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

Tačivaza:                                                                                               

Katatetori giakohamni: Učikaitennage (omote i ura)

Katatetori giakohamni:     Sankjo (omote i ura)

Katatetori giakohamni:     Jonkjo (omote i ura)

Kataterjotetori:     Ikjo (omote i ura)

Kataterjotetori:     Nikjo (omote i ura)

Kataterjotetori:     Kotegaeši (omote i ura)

Rjotetori:       Kotegaeši (omote i ura)

Šomenuči:     Jonkjo (omote i ura)

Kataterjotetori:      Kokjunage (omote i ura)

Jokomenuči:     Ikjo (omote i ura)

Jokomenuči:     Učikaitensankjo (omote i ura)

Jokomenuči:     Tenčinage (direktan)

Čudancuki:      Sankjo (omote i ura)

Čudancuki:      Hidžikimeosae (omote i ura)

Čudancuki:      Sotokaitennage (omote i ura)

Uširovaza:

Rjotetori:     Ikjo (omote i ura)

Rjotetori:     Nikjo (omote i ura)

Rjotetori:     SankJo (omote i ura)

Rjotetori:     Hidžikimeosae (omote i ura)

Rjotetori:     Kotegaeši (omote i ura)

Rjotetori:     Sihonage (omote i ura)

Rjotetori:     Iriminage (omote i ura)

Suvarivaza:

Šomenuči:     Kotegaeši (omote i ura)

Šomenuči:     Sankjo (omote i ura)

Šomenuči:     Iriminage (omote i ura)

Katatori:       Sankjo (omote i ura)

 

DRUGI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 80 treninga , šest meseci vežbanja, jedan seminar nakon prethodnog polaganja i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

Tačivaza:                                                                                                  

Šomenuči:             Džiuvaza                      

Jokomenuči:          Nikjo (omote i ura)

Jokomenuči:          Sankjo (omote i ura)

Jokomenuči:          Jonkjo (omote i ura) 

Katateriotetori:      Iriminage (omote i ura)

Katatori menuči:    Ikjo (omote i ura)

Katatori menuči:    Šihonage (omote)

Katatori menuči:    Kotegaeši (omote i ura)

Katatori menuči:    Iriminage (omote i ura)

Katatori menuči:    Košinage (omote)

Munetori:               Ikjo (omote i ura)

Munetori:               Sankjo (omote i ura) 

Jodancuki:              Nikjo (omote i ura)

Jodancuki:              Sankjo (omote i ura)

Uširovaza:                                                                                                 

Rjokatatori:            Ikjo (omote i ura)

Rjokatatori:            Nikjo (omote i ura)

Rjokatatori:            Sankjo (omote i ura)

Rjokatatori:            Iriminage (omote i ura)

Rjokatatori:            Kotegaeši (omote i ura)

Rjohidžitori:           Kotegaeši (omote i ura)

Rjohidžitori:           Iriminage (omote i ura)

Katatetori kubišime:     Ikjo (omote i ura)

Suvarivaza:                                                                                              

Šomenuči:               Jonkjo (omote i ura)

Šomenuči:               Sotokaitennage (omote i ura)

Rjokatatori:              Ikjo (omote i ura)

Čudancuki:              Kotegaeši (omote i ura)

Jodancuki:               Ikjo (omote i ura)

 

PRVI KJU

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 160 treninga , devet meseci vežbanja, jedan seminar nakon prethodnog polaganja i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

Tačivaza:                                                                                                  

Munetori Menuči:      Ikjo (omote i ura)

Munetori Menuči:      Nikjo (omote i ura)

Munetori Menuči:      Sankjo (omote i ura)

Munetori Menuči:      Košinage (omote)

Džodancuki:      Jonkjo (omote i ura)

Džodancuki:      Iriminage (omote i ura)

Džodancuki:      Šihonage (omote i ura)

Džodancuki:      Sotokaitennage (omote i ura)

Džodancuki:      Uširokiriotoši (direktan)

Džodancuki:      Košinage (omote i ura)

Jokomenuči:    Džiuvaza                  

Čudancuki:         Džiuvaza                  

Uširovaza:                                                                                              

Riotetori:     Džiuvaza

Rjotetori:     Jonkjo (omote i ura)

Rjotetori:                   Kokjunage (omote i ura)

Rjotetori:                   Košinage (direktan)

Katatetori kubišime:  Sankjo (omote i ura)

Katatetori kubišime:  Hijikimeosae (omote i ura)

Suvarivaza:                                                                                          

Šomenuči:        Džiuvaza                

Rjokatatori:      SankJo (omote i ura)

Rjokatatori:      Jonkio (omote i ura)

Katatori menuči:      Iriminage (omote i ura)

Katatori menuči:      Kotegaeši (omote i ura)

Katatori menuči:      Kokjunage (ura)

Hanmihantačivaza:                                                                            

Katatetori:      Ikjo (omote i ura)

Katatetori:      Šihonage (omote i ura)

Katatetori:      Učikaitennage (omote i ura)

Rjotetori:        Šihonage (omote i ura)

 

PRVI DAN

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum 240 treninga , dvanaest meseci vežbanja,dva seminara nakon prethodnog polaganja, 14 godina života  i saglasnost trenera za izlazak na polaganje

 

 1. Sve osnovne tehnike navedane u programu za polaganje za učeničke pojaseve(od 6. do 1. kyu-a)
 2. Tantodori:

 

Čudancuki:                          Gokjo

Čudancuki:                          Kotegaeši

Čudancuki:                          Šihonage

Čudancuki:                          Sankjo

Čudancuki:                          Uširokubišime

 1. Aikidžo

20 suburija

1,2,3                                      kumi džo

 1. Aikiken

7 suburija

 

DRUGI DAN

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum dve godine aktivnog vežbanja,četiri seminara nakon prethodnog polaganja, i saglasnost trenera ili tehničke komisije  za izlazak na polaganje

 

 1. Sve osnovne tehnike navedane u programu za polaganje za učeničke pojaseve(od 6. do 1. kyu-a) i varijacije osnovnih tehnika
 2. Tantodori

Šomenuči:                           slobodan izbor tehnike

Jokomenuči:                       slobodan izbor tehnike

Čudancuki:                         slobodan izbor tehnike

Džodancuki:                       slobodan izbor tehnike

 1. Aikidžo

Kata 31

1,2,3,4,5,6,7         kumidžo

 1. Aikiken

1,2,3,4,5                kumitači

 

TREĆI DAN

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum tri godine aktivnog vežbanja, šest seminara nakon prethodnog polaganja i saglasnost trenera ili tehničke komisije  za izlazak na polaganje

 

 1. Sve osnovne tehnike navedane u programu za polaganje za učeničke pojaseve(od 6. do 1. kyu-a) i varijacije osnovnih tehnika
 2. Tantodori

Slobodan napad:                              Slobodan izbor tehnike

 1. Aikidžo

20 suburija

Kata 31

1,2,3,4,5,6,7         Kumidžo

Čokucuki        Džodori                     (slobodan izbor tehnike)

 1. Aikiken

7 suburija            

1,2,3,4,5                kumitači

Kimosubino tači

Šomenuči        Tačidori      (slobodan izbor tehnike)

 

 

ČETVRTI DAN

 

Neophodan uslov za polaganje ispita je: minimum četiri godine aktivnog vežbanja, osam seminara nakon prethodnog polaganja i saglasnost tehničke komisije  za izlazak na polaganje

 

 1. Zadat ili slobodan napad hvatom                           Slobodan izbor tehnike

 

 

 1. Zadat ili slobodan napad udarcem rukom           Slobodan izbor tehnike
 2. Zadat ili slobodan napad udarcem nogom           Slobodan izbor tehnike
 3. Kaeši vaza
 4. Futari dori
 5. Tanto dori         (sve tehnike navedenu u programu za polaganje za DAN pojaseve)
 6. Aikidžo            (sve tehnike navedenu u programu za polaganje za DAN pojaseve)
 7. Aikiken            (sve tehnike navedenu u programu za polaganje za DAN pojaseve)