Srećko Ilić

licencirani instruktor

 

 

Datum i mesto rođenja: 17.06.1987. Šabac

Zanimanje: master fizičar, profesor

Zvanje u aikidu: 4.DAN

Funkcija u klubu: instruktor

 

Srećko Ilić, 4. DAN Aikikai – rođen je 17.06.1987. godine u Šapcu, gde je završio osnovnu školu i prirodno-matematički smer Šabačke gimnazije. Od 2006. do 2013. je stanovao u Novom Sadu, gde je pohađao studije fizike. Godine 2012. je završio osnovne akademske studije fizike i stekao zvanje diplomirani fizičar. Godinu dana kasnije je završio i master akademske studije na katedri za nuklearnu fiziku, čime je stekao zvanje master fizičar. Od povratka u Šabac, 2013. godine, radi u prosveti kao nastavnik fizike. U međuvremenu je upisao specijalističke akademske studije (2014) na smeru bezbednosna zaštita lica i imovine na Kriminalističko-policijskoj akademiji, koje je uspešno završio 2016. godine, čime je stekao zvanje specijalista kriminalista. Osim za aikido, slobodno vreme koristi i za pisanje, crtanje i slikanje, kao i za komponovanje rep muzike.

 

Aikido je počeo da vežba u martu 2002. godine i od tada do danas (2018) nije prestajao da se bavi ovom veštinom. Majstorsko zvanje je stekao u novembru 2006. godine. Od 2007. do 2013. je bio pomoćni trener u AK „Harmony“ iz Novog Sada. Za drugi dan je položio u novembru 2008. godine. Nakon povratka u Šabac, postao je instruktor u klubu „Šon“. U maju 2014. godine je položio za 3. dan, a za 4. dan u decembru 2018. godine. Od juna 2017. je licencirani instruktor Srpske aikido federacije.

 

VID