Nebojša Janković - ŠON

glavni licencirani instructor

 


Datum i mesto rođenja: 23.12.1966. Sase, Srebrenica

Zanimanje: inženjer mašinstva

Zvanje u aikidu: 5.DAN

Funkcija u klubu: glavni instruktor i predsednik kluba

Nebojša Janković Šon, 5. DAN Aikikai – rođen 23.12.1966. godine u Srebrenici u Republici Srpskoj. Osnovnu školu je završio u Srebrenici, srednju mašinsku u Šapcu (crtač III stepen i konstruktor IV stepen), a studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gde je stekao zvanje inženjer mašinstava. Vlasnik je pekarske radnje „Solunac” u Šapcu. U slobodno vreme se bavi pisanjem pesama.

 

Aikidom počinje da se bavi od marta 1987. godine u Aikido klubu „Novi Sad" kod trenera Dubravka Markovića. Klub je tada pripadao Tendoryu kai Jugoslavije. Raspadom SFRJ, Aikido klub „Novi Sad” prelazi na Ki Aikido po učenju Kochi Tohei-a. Početkom devedesetih Dubravko Marković osniva Toitsudo Ryu Aikido, a klub automatski postaje deo ovog učenja. Godine 1992. Nebojša Janković osniva Aikido klub „ŠON” u Šapcu. Nebojša Janković zajedno sa majstorima iz centralne Srbije formira Savez Aikido Klubova Srbije (SAKS) 1995. godine.  Na čelu sa Saveza je bio Jovan Ćurčić. Nakon ukidanja sankcija, 2000. godine, na seminaru Masatome Ikede u Novom Sadu AK „ŠON” pristupa Aikikai organizaciji (JAF). Godine 2002.  Šon osniva Aikido klub „Loznica” u Loznici. U godinama koje su sledile došlo je do formiranja Aikikai SCG i konačno Srpske aikido federacije (SAF), čiji je AK „ŠON”  član i danas. Na leto 2007. Nebojša Janković zajedno sa suprugom Mirjanom Janković osniva AK"HARMONY"u Novom Sadu gde je takođe glavni trener. Nosilac 5. DAN-a od 14.01.2018. godine.

 

Poznavalac je kendo-a, ju jutsu-a i karate-a.

 

 

VID